17-วอลเลย์บอลชายหาด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 มกราคม 2561
เวลา 9.00-11.00 น. ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อนุชา สุขตลอดกาล และ พรเทพ อินทร์อักษร หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วรวุฒิ เนื้อทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ ประเภท ชาย
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
อันดับที่ 2 สถาบันการพลศึกษา
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ ประเภท หญิง
อันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
อันดับที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อันดับที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 31 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเล […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง วันที่ 29 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเล […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมชาย วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo) สถาบันการพลศึกษา VS มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด ทีมหญิง วันที่ 30 ม.ค. 2561 (Official Photo) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี VS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว […]