31-ครอสเวิร์ด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันครอสเวิร์ด วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

 ณ อาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ 13 ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย  นายเปรมิน พงษ์หนู นางสาวทิพย์จุฑา จันทร์ทอง คณะสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย  นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ