04-ฟุตบอล

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันฟุตบอล ทีมหญิง

วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 . ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ระหว่าง

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการแข่งขัน

17 : 0

ถ่ายภาพโดย พนม ผดุงพล, ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง, สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ และ วุฒิไกร เข็มกลัด
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันฟุตบ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่ง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอ […]