09-ฟุตซอล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตซอล วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ณ สนามแข่งขันฟุตซอลยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ