25-กอล์ฟ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟหญิง
วันที่ 26 มกราคม 2561(official) ณ สนามกอล์ฟเขาชะโงก จังหวัดนครนายก

ถ่ายภาพโดย official
จัดทำอัลบั้มโดย นิธิพันธ์ ธุระพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวอรณิชา โกนสันเทียะ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าแชมป์กีฬากอล์ฟ ประเภทบุคคลหญิง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้าแชมป์กีฬากอล์ฟ ประเภททีมหญิง