16-ฮอกกี้

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายจิตริน เตื่อยโยชน์ และ นายบุรินทร สุริยอมร  คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งฮอกกี้ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งฮอกกี้ ว […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ IPE VS URU วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี […]