33-หมากกระดาน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 12.30-17.30 น.
ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ13ชั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นาย สุทธิชาติ อินทรเกษตร และ นาย ศุภรา กลีบโกมุท คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 28 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 28 ม.ค. 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระดาน วันที่ 27 ม.ค. 2561(เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งหมากกระด […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากกระดาน วันที่ 27 มกราคม 2561(เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันหมากก […]