33-หมากกระดาน

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ถ่ายภาพโดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ปานวุฒิ นายนเรนทร์ฤทธิ์ ลำดวน หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาวกรชกร สิมมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 25 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาห […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากฮอส ทีมชายคู่ที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมาก […]