19-เรือพาย

ภาพบรรยากาศกีฬาเรือพาย วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครนายก

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์ พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ