10-เทนนิส

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561
ณ สนามเทนนิส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย สมสกุล เทียนชัย และ วสันต์ ทุงจันทร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนน […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนนิส วันที่ 23 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน เทนน […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิส วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]