05-วอลเลย์บอล

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอล
วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย อารยา แสงสว่าง ,สโรธร ยาหยี ,พัทธีร์ตา สิทธิ์อมรกิตติ์  หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ