37-เอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 15.00 – 19.00 น.
ณ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย นายศิลาวุฒิ นวลนุกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ