Uncategorized

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลเพาะเพาะกายฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)

ณ ลานกิจกรรม อนันตรังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเพาะกายฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)

30/01/2018

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวัลเพาะเพาะกายฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45  วันที่ 30 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การรับเหรียญรางวั […]
30/01/2018

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (ดึก)

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขั […]
29/01/2018

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 29 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! เพาะกาย การแข่งขั […]
26/01/2018

คอลัมน์ กีฬาวันนี้

คอลัมน์ กีฬาวันนี้ เดลินิว […]