การจัดการแข่งขันกีฬา

       

        มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 นับถอยหลังเคาต์ดาวน์เข้าสู่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ พร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน 37 ชนิดกีฬาชิงชัย 430 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.นี้ จับมือธรรมศาสตร์ และ มศว เป็นเจ้าภาพร่วม
เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลัก และศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าภาพร่วม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

          ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนาและเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกันในภาพรวมทั้งหมดของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ มีทิศทางไปในทางที่ดี เหมาะสมและมีความน่าสนใจ ได้เห็นการเริ่มต้นการจัดการแข่งขันจากเจ้าภาพทั้ง 3 มหาวิทยาลัย อย่างสมัครสมานสามัคคี มีศักยภาพ จนเกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นับเป็นประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยที่บูรณาการร่วมกันในการจัดการแข่งขัน
รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันฯ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันฯระหว่างวันที่ 22-31 ม.ค.นี้ พร้อมเจ้าภาพร่วมอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันบูรณาการและแสดงศักยภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาปัญญาชนอันยิ่งใหญ่ ที่ใช้กิจกรรมกีฬาและความสามารถเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบันที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งกีฬาและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักกีฬาในการก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาต่อไป
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 112 สถาบันเข้าร่วมชิงชัย 37 ชนิดกีฬา รวม 430 เหรียญทอง ทั้งกีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทยพร้อมด้วยกีฬาสาธิต นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มทร.ธัญบุรี มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศในครั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้ โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันภายใต้แนวคิดนวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย แล้วพบกันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
ขณะที่เจ้าภาพร่วม ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ทาง มธ.ศูนย์รังสิต มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสนามแข่งขันที่พักนักกีฬา การคมนาคมบุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายครั้งในเรื่องความพร้อมของสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ได้ทุ่มงบในการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อให้สนามกีฬาของ มธ.อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมรองรับการแข่งขันในครั้งนี้ โดยกีฬาที่มีการแข่งขันที่สนามกีฬา มธ.ศูนย์รังสิต คือว่ายน้ำ บาสเกตบอล แบดมินตันฟุตซอล ดาบสากล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น รักบี้ ฟุตบอล ปีนหน้าผา ซอฟต์บอล และกีฬาสาธิตจำนวน 2 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล 3 คน และเอ็กซ์ตรีม รวม 12 ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพของชาวอุดมศึกษาที่ได้แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษา จากทุกสถาบันที่ร่วมการแข่งขันแสดงพลังคนรุ่นใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน
รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยกล่าวว่า มศว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฯและรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ ยิงปืน เรือพาย และแฮนด์บอล โดยกีฬากอล์ฟจัดที่สนามเขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.นครนายก ส่วนการแข่งขันยิงปืนจัดที่สนามกีฬายิงปืน การกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับเรือพายจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬา จ.นครนายก และกีฬาแฮนด์บอลจัดที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ และขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ

 

ที่มาข่าว : RMUTT News

http://www.pr.rmutt.ac.th/news/13064