การจัดการแข่งขันกีฬา

 

มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลักจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ แถลงข่าวเคาท์ดาวน์เข้าสู่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เผยพร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน 37 ชนิดกีฬา ชิงชัยทั้งหมด 430 เหรียญทอง

 เตรียมเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 31 มกราคมนี้ พร้อมจับมือ ม.ธรรมศาสตร์ และ มศว. เป็นเจ้าภาพร่วม ยืนยันศักยภาพความพร้อมทุกสนามแข่งขัน และเชิญชวนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ม.ค. 61 ที่ Press Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลัก และ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าภาพร่วม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า “การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ นิสิตนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนาและเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ในภาพรวมทั้งหมดของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ มีทิศทางไปในทางที่ดี เหมาะสมและมีความน่าสนใจ ได้เห็นการเริ่มต้นการจัดการแข่งขันจากเจ้าภาพทั้ง 3 มหาวิทยาลัยอย่างสมัครสมานสามัคคี มีศักยภาพ จนเกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่บูรณาการร่วมกันในการจัดการแข่งขัน”

รศ.ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม กล่าวในนามประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยราชมงคลธัญบุรีเกมส์ครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักกีฬาทุกสถาบันได้ทำการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใสและบริสุทธิ์ใจ และด้วยศักยภาพของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กระผมเชื่อมั่นว่าราชมงคลธัญบุรีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และการแข่งขันจะตั้งอยู่บนมาตรฐานการแข่งขันอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความประทับใจต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันฯ ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ เผยว่า “มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคมนี้ พร้อมเจ้าภาพร่วมอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันบูรณาการและแสดงศักยภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาปัญญาชนอันยิ่งใหญ่”

“เป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มทร.ธัญบุรี มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศในครั้งนี้ ผมขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้ โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันภายใต้แนวคิด นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย แล้วพบกันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขณะที่เจ้าภาพร่วม ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ทาง มธ.ศูนย์รังสิต มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา การคมนาคม บุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายครั้ง ในเรื่องความพร้อมของสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ได้ทุ่มงบในการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อให้สนามกีฬาของ มธ. อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมรองรับการแข่งขันในครั้งนี้”

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย กล่าวว่า “มศว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฯ และรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ ยิงปืน เรือพาย และแฮนด์บอล โดยกีฬากอล์ฟจัดที่สนามเขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครนายก ส่วนการแข่งขันยิงปืนจัดที่สนามกีฬายิงปืนการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับเรือพายจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬา จ.นครนายก และกีฬาแฮนด์บอลจัดที่สถาบัน    การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ แล้วพบกันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ที่มา : SMMSPORT
http://www.smmsport.com/m/news.php?n=209818

17/01/2018

นับถอยหลังสู่ เตรียมเปิดกีฬามหาลัย ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’

  มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพ […]
17/01/2018

ภาพข่าว: คอลัมน์ กีฬาภูธร: ศึกปัญญาชน

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิกา […]
17/01/2018

112 สถาบันร่วมชิงชัย ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’

  เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ม […]
17/01/2018

ภาพข่าว: พร้อมจัด

     ดร.สุภัทร จำปาทอง เลข […]