การจัดการแข่งขันกีฬา

มทร.ธัญบุรี นับถอยหลังสู่ ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’

มทร.ธัญบุรี เจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ ครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ แถลงข่าวเคาท์ดาวน์เข้าสู่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ เผยพร้อมรับทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศ    เข้าร่วมแข่งขัน 37 ชนิดกีฬา ชิงชัย 430 เหรียญทอง ระหว่างวันที่ 22 ถึง 31 มกราคมนี้ จับมือ ธรรมศาสตร์ และ มศว เป็นเจ้าภาพร่วม ยืนยันศักยภาพความพร้อมทุกสนามแข่งขัน และเชิญชวนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ม.ค. 61 ที่ Press Center สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รศ.ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม  ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. พร้อมด้วย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในฐานะเจ้าภาพหลัก และ ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เจ้าภาพร่วม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ นิสิตนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้ฝึกฝน พัฒนาและเข้าร่วมแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน ในภาพรวมทั้งหมดของการจัดการแข่งขันกีฬาปัญญาชนที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ มีทิศทางไปในทางที่ดี เหมาะสมและมีความน่าสนใจ ได้เห็นการเริ่มต้นการจัดการแข่งขันจากเจ้าภาพทั้ง 3 มหาวิทยาลัยอย่างสมัครสมานสามัคคี มีศักยภาพ จนเกิดความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ที่บูรณาการร่วมกันในการจัดการแข่งขัน

รศ.ดร.วิชิต  คนึงสุขเกษม กล่าวในนามประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) และประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กกมท. ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยราชมงคลธัญบุรีเกมส์ครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักกีฬาทุกสถาบันได้ทำการแข่งขันอย่างมีความสุข เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจนักกีฬา และยึดมั่นในมาตรฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม โปร่งใสและบริสุทธิ์ใจ และด้วยศักยภาพของเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กระผมเชื่อมั่นว่าราชมงคลธัญบุรีเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ จะช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และการแข่งขันจะตั้งอยู่บนมาตรฐานการแข่งขันอันเป็นที่ยอมรับและสร้างความประทับใจต่อไป

ด้าน รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันฯ ‘ราชมงคลธัญบุรีเกมส์’ เผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพหลักในการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคมนี้ พร้อมเจ้าภาพร่วมอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่ร่วมกันบูรณาการและแสดงศักยภาพร่วมกันในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาปัญญาชนอันยิ่งใหญ่ ที่ใช้กิจกรรมกีฬาและความสามารถเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและบุคลากรของแต่ละสถาบัน ที่จะทำให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์แห่งกีฬาและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักกีฬาในการก้าวสู่เส้นทางสายกีฬาต่อไป การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 112 สถาบัน เข้าร่วมชิงชัย 37 ชนิดกีฬา รวม 430 เหรียญทอง ทั้งกีฬาบังคับ กีฬาสากล กีฬาเลือกทั่วไป กีฬาไทย พร้อมด้วยกีฬาสาธิต “นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ มทร.ธัญบุรี มีโอกาสต้อนรับทัพนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั่วประเทศในครั้งนี้ ผมขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงพลังสปิริตนักกีฬาในการร่วมแข่งขันครั้งนี้ โดยมุ่งเป้าหมายเดียวกันภายใต้แนวคิด นวัตกรรมกีฬาสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์มหาวิทยาลัย แล้วพบกันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ขณะที่เจ้าภาพร่วม ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ทาง มธ.ศูนย์รังสิต      มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านสนามแข่งขัน ที่พักนักกีฬา การคมนาคม บุคลากรที่มีประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายครั้ง ในเรื่องความพร้อมของสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ได้ทุ่มงบในการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อให้สนามกีฬาของ มธ. อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมรองรับการแข่งขันในครั้งนี้ โดยกีฬาที่มีการแข่งขันที่สนามกีฬา มธ.ศูนย์รังสิต มีจํานวนชนิดกีฬาที่ทําการแข่งขัน คือ ว่ายน้ำ บาสเกตบอล แบตมินตัน ฟุตซอล ดาบสากล มวยสากลสมัครเล่น มวยไทยสมัครเล่น รักบี้ ฟุตบอล ปืนหน้าผา ซอฟท์บอล และกีฬาสาธิตจํานวน 2 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล 3 คนและเอ็กซ์ตรีม      รวม 12 ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงศักยภาพของชาวอุดมศึกษาที่ได้แสดงออกถึง         ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาของนักศึกษาจากทุกสถาบัน ที่ร่วมการแข่งขัน แสดงพลังคนรุ่นใหม่   เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน

รศ.นพ.โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เจ้าภาพร่วมอีกหนึ่งมหาวิทยาลัย กล่าวว่า มศว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฯ และรับผิดชอบจัดการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ กอล์ฟ ยิงปืน เรือพาย และแฮนด์บอล โดยกีฬากอล์ฟจัดที่สนามเขาชะโงก กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครนายก ส่วนการแข่งขันยิงปืนจัดที่สนามกีฬายิงปืนการกีฬา       แห่งประเทศไทย สำหรับเรือพายจัดการแข่งขันที่โรงเรียนกีฬา จ.นครนายก และกีฬาแฮนด์บอลจัดที่สถาบัน    การพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ และขอเชิญร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ แล้วพบกันที่ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

 

ที่มาข่าว : บ้านเมือง

http://www.banmuang.co.th/news/sport/100301