การแข่งขันกีฬา

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Hightling

        จบการแข่งขัน เปตองคู่ผสม     

เหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

Hightling

เก็บชัยคว้าเหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เก็บชัยชนะจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการแข่งขันเปตองคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ชื่อนักกีฬา นายจักรฤษณ์ ต๊ะวิโล  นางสาวสุนิตรา พ่วงอยู่

Hightling

คว้าเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แข่งอย่างสูสีกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการแข่งขันเปตองคู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ ชื่อนักกีฬา นายวรุฬห์ ต้อยสำราญ  นางสาวภาวิณี  แสงระยับ

 

ถ่ายภาพโดย นายเปรมิน พงษ์หนู, นายชัยวัฒน์ ก้อนแก้ว, นายธัชกร ทองนิธิกานต์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มภาพโดย นางสาว วรรณวิมล ปัญญาใส คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเปตอง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (บ่าย)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทีมหญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาฟ […]