ธัญบุรีเกมส์45

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนหน้าผา วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ สนามปีนผา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ถ่ายภาพโดย ฝ่ายเทคนิคกีฬาปีนผา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนหน้าผา วันที่ 23 มกราคม 2561 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ปีนห […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาดาบสากล วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาด […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน บาสเกตบอล วันที่ 22 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศกีฬาบาสเกตบอล ว […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศกีฬาเรือพาย วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศกีฬาเรือพาย วัน […]