ฟุตบอลหญิง

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันฟุตบอล ทีมหญิง

วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 . ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ระหว่าง

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย vs มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผลการแข่งขัน

17 : 0

ถ่ายภาพโดย พนม ผดุงพล, ทิพย์จุฑา จันทร์ทอง, สุทธิพงษ์ ศรีเมฆ และ วุฒิไกร เข็มกลัด
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ