ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากรุกสากลทีมชายคู่ที่ 1 (Official Photo)

วันที่ 25 ม.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี

ระหว่าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ถ่ายภาพโดย ทีม Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ประพันธ์ ประทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

25/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากรุกสากล ทีมชายคู่ที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมาก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากรุกไทยทีมหญิงคู่ที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมาก […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมากรุกไทยทีมชายคู่ที่ 1 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันหมาก […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันซอฟท์บอล วันที่ 23 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ซอฟท […]