ยูโด

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

ผลการแข่งขัน  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็น ฝ่ายชนะ

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง

24/01/2018

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศการแข่งขันยูโด รุ่น 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก. บุคคลหญิง วันที่ 23 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศกา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโด […]