ลีลาศ

ภาพบรรยากาศการแข่งขันลีลาศ วันที่ 22 ม.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย พรเทพ  อินทร์อักษร และ อนุชา  สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย หทัยรัตน์ รัตนบุรี คณะบริหารธุรกิจ
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ