วอลเลย์บอลชายหาด

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายพรเทพ อินทร์อักษร นายอนุชา สุขตลอดกาล คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย อิศรพงษ์  พรมลาย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการแข่งขัน
– มศว. (เหลือง)  ชนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เขียว)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (เขียว)  ชนะ  ม.ราชภัฏเพชรบุรี (แดง)
– สถาบันการพลศึกษา (ฟ้าเขียว)  ชนะ  มหาวิทยาลัยบูรพา (สีน้ำเงิน)
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฟ้า)  ชนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (เขียว)
– มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (เทา)  ชนะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เขียว)
– มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ฟ้า)  ชนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (เหลือง)
– ม.ราชมงคลธัญบุรี (เขียว)  ชนะ  ม.ราชมงคลตะวันออก (ฟ้า)

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน วอลเ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการการแข่งขัน วอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 24 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการการแข่งขัน ว […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 23 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาว […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด วันที่ 22 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันวอลเล […]