หนังสือพิมพ์

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

ธัญญ์ฐิตา  หิรัญเกษมสัณห์ ม.กรุงเทนธนบุรี ชนะขาด นาอีมี  สะแลมัน ม.ราชภัฏภูเก็ต 5-0 คว้าทอง ปันจักสีลัต

น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง  ณ สนาม มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร โดยการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ปันจักสีลัต ชิงชัย 15 เหรียญทอง

ชิงชัย 15 เหรียญทอง ปันจักสีลัต – A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.ราชภัฏสงขลา ทองแดง :ม. ราชภัฏยะลา และ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปันจักสีลัต – A น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี และ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปันจักสีลัต – B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน :  ม. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทองแดง : ม.ราชภัฏยะลา และ ม.ราชภัฏเชียงราย ปันจักสีลัต – B น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : จุฬา ทองแดง : ม.ทักษิณ และ ม.วลัยลักษณ์ ปันจักสีลัต – C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา  เงิน :  ม.กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ราชภัฏบุรีรัมย์ ปันจักสีลัต – C น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. บุคคลหญิง ทอง :  สถาบันการพลศึกษา เงิน : กรุงเทพธนบุรี ทองแดง : จุฬา และ ม.ราชภัฏสุรินทร์ ปันจักสีลัต – S น้ำหนักต้องเกิน 40 กก.และไม่เกิน 45 กก. บุคคลหญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ราชภัฏภูเก็ต ทองแดง : จุฬา และ สถาบันการพลศึกษา ปันจักสีลัต – ปันจักลีลา บุคคลชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษาทองแดง : ม.ราชภัฏยะลา ปันจักสีลัต – ปันจักลีลา บุคคลหญิง ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี ปันจักสีลัต – D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลชาย ทอง :ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ รัตนบัณฑิต ปันจักสีลัต – D น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. บุคคลหญิง ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : ม.ราชภัฏสงขลา ทองแดง : ม.รัตนบัณฑิต และ จุฬา ปันจักสีลัต – E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลชาย ทอง : สถาบันการพลศึกษา เงิน : ม.บูรพา ทองแดง : ม.กรุงเทพธนบุรี และ ม. สงขลานครินทร์ ปันจักสีลัต – E น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. บุคคลหญิง ทอง :  สถาบันการพลศึกษา เงิน :  ม. ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทองแดง  :ม.ทักษิณ และ ม.รัตนบัณฑิต ปันจักสีลัต – F น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย ทอง : ม.กรุงเทพธนบุรี เงิน : สถาบันการพลศึกษา ทองแดง : ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และ รัตนบัณฑิต ปันจักสีลัต – G น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย ทอง : ม.รัตนบัณฑิต เงิน : ม.ทักษิณ ทองแดง :  สถาบันการพลศึกษา และ ม.สงขลานครินทร์ ณ สนาม มทร.ธ อาคารเกษมสันต์สโมสร

31/01/2018

ธัญญ์ฐิตา  หิรัญเกษมสัณห์ ม.กรุงเทนธนบุรี ชนะขาด นาอีมี  สะแลมัน ม.ราชภัฏภูเก็ต 5-0 คว้าทอง ปันจักสีลัต 

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]
31/01/2018

Top View ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2561

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]
31/01/2018

เจ้าภาพคว้า 2 ทอง 1 เงินเพิ่ม

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]
31/01/2018

ฉัตรมณี  จันทร์เขียว และ นภาวี  จันทร์เขียว นักเทนนิสสาวฝาแฝด ม.ศิลปากร หวดเอาชนะ กมลลักษณ์   กิตติถนอม และ อารีพร วณิชยาพณิชย์ จุฬา 2-0 เกมส์ คว้าเหรียญทอง

ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 31 ม […]