เทควันโด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. – 12.00น. ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

 

ถ่ายภาพโดย นางสาววารินทร์ กันทะสานและนายกฤษณกร ตระกลูมณี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

จัดทำอัลบั้มโดย นางสาวมัทธนา ก้อนสันทัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! เทควันโด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ภาพเด็ด! เทควันโด การแข่งข […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 24 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโดชายรุ่นน้ำหนัก 63 กก. วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]