เทควันโด

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ณ อาคารฝึกอบรม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพโดย นาย ทรงพล จริตกล้า, นายจารุดล แสงเดช คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายจีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควั […]
23/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด วันที่ 22 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด วันที่ 22 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
22/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทควันโด วันที่ 22 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]