athletics

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท 100เมตร-ชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 

นายจิระพงศ์ มีนาพระ แชมป์รายการ กรีฑา วิ่ง 100เมตร-ชาย จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photographer
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท 100เมตร-ชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 24 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท 100เมตร-หญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา ประเภท 10000เมตร-หญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]