athletics

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ ทุ่มน้ำหนัก ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย นายปิยะ เฟื่องภักดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธวัฒ คชินทร์ นักทุ่มน้ำหนักจอมพลัง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คว้าเหรียญทอง รายการทุ่มน้ำหนัก ชาย ด้วยสถิติ 16.52 เมตร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45  “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ ทุ่มน้ำหนัก ชาย วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา รายการ เขย่งก้าวกระโดด หญิง วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกีฬากรีฑา วันที่ 27 ม.ค.2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา วันที่ 27 ม.ค.2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกรีฑา […]