athletics

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑาประเภทวิ่ง 400 เมตรหญิงวันที่ 25 ม.ค. 2561
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo

จัดทำอัลบั้มโดย ปาริชาติ ชัยพิเนตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภทวิ่ง 400 เมตรหญิงวันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลกรีฑา ประเภททศกรีฑาชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการวิ่งวิบาก3000เมตร ชาย วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากรีฑารายการวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาก […]