badminton

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 (Official Photo)
ณ สนามแข่งขัน ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม เป็นฝ่ายชนะ 2-0 เซต

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยสยาม vs มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs สถาบันการพลศึกษา (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา แบดมินตัน วันที่ 27 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]