color-cycling-kuwait

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า) ณ อาคารเกษมสันต์ สโมสร หอพักนักศึกษา มทร.ธ

ถ่ายภาพโดย นายอภิชัย รัตนสุภา และนายชัยวัฒน์ ชมโชค คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

Highlight

“ฟาดเต็มหลัง” สาวตัวเล็กจากมรภ.บ้านจอมบึง ฟาดขาใส่หลังผู้แข่งขันของรัตนบัณฑิตเต็มแรง

Highlight

“ยอมแล้ว” ผู้แข่งขันสาวจากรัตนบัณฑิตใช้มือพยายามป้องกันตัว

Highlight

“จอมฟาด” สาวจากมรภ.บ้านจอมบึง ตัวเล็กแต่แรงเยอะ

 

 

28/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 28 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 27 ม.ค. 2561 เวลา (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจักสีลัต วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า) 

ภาพบรรยากาศการแข่งขันปันจั […]