football

ภาพเด็ด! ฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ vs สถาบันการพลศึกษาวันที่ 24 ม.ค. 2561
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย วราวุฒิ วงษ์งาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายบริการศูนย์ข้อมูลกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

24/01/2018

ภาพเด็ด! ฟุตบอลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ฟุตบอลหญิง การแข่ […]
24/01/2018

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! ฟุตบอลชาย การแข่ง […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมชาย วันที่ 24 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอ […]
24/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลประเภททีมหญิง วันที่ 24 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอ […]