hockey

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย นายจิตริน เตื่อยโยชน์ และ นายบุรินทร สุริยอมร คณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทิวานนท์ สะอาดวงศ์ชัย (ในชุดสีเหลือง)  ม.รามคำแหง เข้าไปทำการสกัด อภิสิทธิ์ เรืองชัย (ในชุดสีขาว)  ม.เทคโนโลยีสุรนารี
โดยผลจบการแข่งขันในรอบแรก ม.รามคำแหง และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี เสมอ 0 – 0

ภาพการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ หญิง

ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เสื้อขาว) และ สถาบันการพละศึกษา (เสื้อเขียว)
ณ สนามเฉลิมรเกียรติ สนาม 2 เวลา 13.00 น.
โดย สถาบันการพละศึกษา ชนะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไป 4 : 0 คะแนน

ภาพการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ หญิง

ระหว่างทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (เสื้อม่วง) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เสื้อส้ม)
ณ สนามเฉลิมรเกียรติ สนาม2. เวลา 15.00 น.
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไป  2 : 1 คะแนน

26/01/2018

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขัน […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี้ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันฮอกกี […]
25/01/2018

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 25 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! ฮอกกี้ การแข่งขัน […]
25/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งฮอกกี้ วันที่ 25 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งฮอกกี้ ว […]