petun

ถ่ายภาพโดย Official photographer
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัล กีฬาเปตอง วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี