sepaktakraw

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมตะกร้อ วันที่ 21 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้จัดการทีมตะกร้อ วันที่ 21 ม.ค. 2561 ณ อาคารเรียนรวมเเละปฏิบัติการ (รป.13ชั้น) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย วสันต์ ทุ่งจันทร์ หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
จัดทำอัลบั้มโดย นาย ภาสกร นุ่มโสภา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาเเละเผยเเพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ