sepaktakraw

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ โดมกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันการพลศึกษา(เสื้อสีน้ำเงิน) ชนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(เสื้อสีเขียว)

ถ่ายภาพโดย Official PhotoGrapher
จัดทำอัลบั้มโดย นายภูริศ จันทรณี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย สถาบันการพลศึกษา vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ประเภท ชายคู่ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพเด็ด! เซปักตะกร้อ การแข […]