swimming

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – หญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย จีรศักดิ์ เสถียรขันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Highlight

ภัทรวดี กิตติยะ ชนะเลิศเหรียญทอง รายการ ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – หญิง

ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

27/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 400 เมตร – หญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ กรรเชียง 200 เมตร – หญิง วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]
27/01/2018

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ำ กบ 50 เมตร – ชาย วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! การแข่งขัน ว่ายน้ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศรับเหรียญการแข่งขันว่ายน้ำ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 26 ม.ค.2561

ภาพบรรยากาศรับเหรียญการแข่ […]