sword-universal

ภาพบรรยากาศรับเหรียญรางวัลดาบสากลทีมชาย ประเภทดาบ Sabre วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

เหรียญทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เหรียญทองแดง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพการรับเหรียญรางวัลดาบสากลทีมชาย ประเภทดาบ Sabre วันที่ 27 ม.ค. 2561
เหรียญทองมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศรับเหรียญรางวัลดาบสากลทีมชาย ประเภทดาบ Sabre วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศรับเหรียญรางวัล […]
27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสากลทีมชาย ประเภทดาบ Sabre รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบสา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 8 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 17 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]