sword-universal

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 6 รอบ 8 ทีม
วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ vs มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ถ่ายภาพโดย ชัยกมล พฒมุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ประเภท ดาบ Foil (ทีมชาย) คู่ที่ 6 วันที่ 26 มกราคม 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล ดาบ Sabre (ทีมหญิง) คู่ที่ 20 วันที่ 26 ม.ค. 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล (ทีมชาย) วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา ดาบสากล(ทีมหญิง) วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]