sword

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบี่บุคคลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561
(Official Photo)
ณ สตูดิโอ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สุขสวัสดิ์ แย้มศรี จากสถาบันการพลศึกษา ชนะลิศเหรียญทองรายการ ดาบไทย กระบี่ บุคคล ชาย รอบชิงชนะเลิศ
เอาชนะไปด้วยคะแนน 2 ต่อ 0
ณ มทร.ธ สตูดิโอ 1 คณะสื่อสารมวลชน

ภ่ายภาพโดย  (Official Photo)
จัดทำอัลบั้มโดย นายสาธิต มั่งมี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

26/01/2018

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบี่บุคคลชาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบี่บุคคลหญิง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทกระบ […]
26/01/2018

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทดาบสองมือ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 วันที่ 26 มกราคม 2561 (Official Photo)

ภาพเด็ด! ดาบไทย ประเภทดาบส […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไทย วันที่ 26 มกราคม 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันดาบไท […]