table-tennis

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นฝ่ายชนะ

 

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย ศิริวรรณ ชอบธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท หญิงเดี่ยว วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
31/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส ประเภท ชายเดี่ยว วันที่ 31 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เช้า)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]
30/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิลเทนนิส หญิงคู่ คู่ที่ 121 วันที่ 30 ม.ค. 2561 (เย็น)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทเบิ […]