thanyaburi games45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ สนามเทนนิส 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยว มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันเทนนิ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโดชายรุ่นน้ำหนัก 90 กก. วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโดช […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโดชายรุ่นน้ำหนัก 81 กก. วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโดช […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโดชายรุ่นน้ำหนัก 73 กก. วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันยูโดช […]