thanyaburi games45

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo) ณ สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ถ่ายภาพโดย Official Photo
จัดทำอัลบั้มโดย รัชนีกร กอแก้ว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ควบคุมงานโดย ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลเว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโดนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
กล่าวเปิดงานการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 27 ม.ค. 2561
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

27/01/2018

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาสาธิต) วันที่ 27 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาเ […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลเทนนิสทีมหญิง วันที่ 26 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดโอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนักหญิงวันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]
26/01/2018

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญรางวัลยูโดโอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนักชาย วันที่ 25 ม.ค. 2561 (Official Photo)

ภาพบรรยากาศการรับเหรียญราง […]