สนามแข่งขัน (นอก มทร.ธัญบุรี)

เจ้าภาพและสนามแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ประกอบด้วย

1.รักบี้ฟุตบอล7.มวยสากลสมัครเล่น
2.บาสเกตบอล8.มวยไทยสมัครเล่น
3.บาสเกตบอล 3 คน9.ดาบสากล
4.แบดมินตัน10.ว่ายน้ำ
5.ซอฟบอล11.ฟุตบอล
6.ปีนหน้าผา12.เอ็กซ์ตรีม

2.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย

1. กอล์ฟ
2. ยิงปืน
3. เรือพาย
4. แฮนด์บอล