ตารางการเดินรถโดยสารไฟฟ้าบริการภายใน มทร.ธัญบุรี

ตารางการเดินรถโดยสารไฟฟ้าบริการภายใน มทร.ธัญบุรี

 

ตารางการเดินรถสวัสดิการ มทร.ธัญบุรี – ศูนย์รังสิต

ต้นทาง มทร.ธัญบุรี (คลองหก)
จุดจอด จันทร์/อังคาร/ศุกร์ ประตู 3 ข้างคณะครุศาสตร์
พุธ/พฤหัสบดี ประตู 3 หน้าพระบรมรูป รัชการที่ 5
1. 07.00 เวลาออก 08.30 ปลายทาง
2. 12.15 เวลาออก 13.00 ปลายทาง
3. 17.15 เวลาออก 18.30 ปลายทาง
4. 19.00 เวลาออก 20.00 ปลายทาง

ต้นทาง มทร.ธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) จุดจอด ภายในศูนย์บริการน้ำมัน ปตท.
1. 07.00 เวลาออก 08.30 ปลายทาง
2. 12.15 เวลาออก 13.00 ปลายทาง
3. 17.15 เวลาออก 18.30 ปลายทาง
4. 19.00 เวลาออก 20.00 ปลายทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองอาคารสถานที่
02-549-4013 , 02-549-4498