22/01/2018

มอบป้ายสุขาภิบาลอาหาร

   มอบป้ายสุขาภิบาล อาหารส […]
05/01/2018

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการควบคุมการใช้สารต้องห้าม

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินก […]
21/12/2017

ขอคำแนะนำและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ตรวจสารต้องห้าม คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ขอคำแนะนำและศึกษาดูงาน ณ ศ […]
07/12/2017

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร

ตรวจสุขาภิบาลอาหารจากสำนัก […]
30/11/2017

อบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบการก่อนตรวจสุขาภิบาลอาหาร

อบรมให้คำแนะนำผู้ประกอบการ […]