ระเบียบการแข่งขัน

ที่ชนิดกีฬาสนามกีฬาดาวน์โหลดเอกสารชนิดกีฬา

1

ฟุตบอล

สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 
ฟุตบอล

สนามกีฬากลาง (เฉลิมพระเกียรติฯ) คลองหก

 2วอลเลย์บอล

ยิมเนเซียมราชมงคลธัญบุรี

 
3

เซปักตะกร้อ

โดมกีฬา  มทร.ธัญบุรี

 
4

วอลเลย์บอลชายหาด

สนามวอลเลย์บอลชายหาด มทร.ธัญบุรี

 
5

ฟุตซอล

ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 
6

แบดมินตัน

ยิมเนเซียม 4  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
7เทนนิสสนามเทนนิส  มทร.ธัญบุรี
8เทเบิลเทนนิส
9ลีลาศหอประชุมราชมงคลธัญบุรี
10มวยสากลสมัครเล่นยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
11มวยไทยสมัครเล่นยิมเนเซียม 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
12กรีฑาสนามกีฬากลาง  มทร.ธัญบุรี
13ตะกร้อลอดห่วงโดมกีฬา  มทร.ธัญบุรี
14เปตองสนามเปตอง ลานจอดรถบัณฑิต มทร.ธัญบุรี 
16ว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
17หมากกระดานอาคารเรียนรวม และปฏิบัตรการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี
 18เทควันโด ยูโดห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
 19ปั่นจักสีลัดหอประชุมราชมงคลธัญบุรี
 20คาราเต้-โด้ ลานอเนกประสงค์คณะศิลปศาสตร์
 21ฮอกกี้สนามกีฬากลาง (เฉลิมพระเกียรติฯ) คลองหก
 22เชียร์ลีดดิ้งสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 23เพาะกายลานกิจกรรม มทร.ธัญบุรี
 24ดาบไทยห้องสตูดิโอ1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร. มทร.ธัญบุรี
 25ดาบสากลยิมเนเซียม อินเตอร์โซน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
26บาสเกตบอลยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต 
 27บาสเกตบอล 3 คนยิมเนเซียม 7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 28ซอฟท์บอล
29รักบี้ฟุตบอล
30เอ็กซ์ตรีม