สนามแข่งขัน มทร.ธัญบุรีภาพสนามการแข่งขัน

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สนามกีฬากลาง

ภาพสนามกีฬากลางเสมือนจริง (Virtual Reality)