ชนิดกีฬากรีฑา

ชนิดกีฬากรีฑา


ประเภทการแข่งขัน

 1.1 ประเภทลู่ บุคคลชาย

    1.2 ประเภทลาน บุคคลชาย

 1.3 ประเภทรวม บุคคลชาย

 1.4 ประเภทลู่ ทีมชาย

 1.5 ประเภทลู่ บุคคลหญิง

 1.6 ประเภทลาน บุคคลหญิง

 1.7 ประเภทรวม บุคคลหญิง

 1.8 ประเภทลู่ ทีมหญิง

ประเภทลู่ บุคคลชาย
1.1.1วิ่ง 100 เมตร
1.1.2วิ่ง 200 เมตร
1.1.3วิ่ง 400 เมตร
1.1.4วิ่ง 800 เมตร
1.1.5วิ่ง 1,500 เมตร
1.1.6วิ่ง 5,000 เมตร
1.1.7วิ่ง 10,000 เมตร
1.1.8วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร
1.1.9วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร
1.1.10วิ่งวิบาก 3,000 เมตร
1.1.11เดิน 10,000 เมตร
ประเภทลาน บุคคลชาย
1.2.1ทุ่มน้ำหนัก
1.2.2ขว้างจักร
1.2.3ขว้างค้อน
1.2.4พุ่งแหลน
1.2.5กระโดดไกล
1.2.6กระโดดสูง
1.2.7กระโดดค้ำ
1.2.8เขย่งก้าวกระโดด
ประเภทรวม บุคคลชาย
1.3.1ทศกรีฑา
ประเภทลู่ ทีมชาย
1.4.1วิ่งผลัด 4X100 เมตร
1.4.2วิ่งผลัด 4X400 เมตร
ประเภทลู่ บุคคลหญิง
1.5.1วิ่ง 100 เมตร
1.5.2วิ่ง 200 เมตร
1.5.3วิ่ง 400 เมตร
1.5.4วิ่ง 800 เมตร
1.5.5วิ่ง 1,500 เมตร
1.5.6วิ่ง 5,000 เมตร
1.5.7วิ่ง 10,000 เมตร
1.5.8วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร
1.5.9วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร
1.5.10เดิน 5,000 เมตร
ประเภทลาน บุคคลหญิง
1.6.1ทุ่มน้ำหนัก
1.6.2ขว้างจักร
1.6.3ขว้างค้อน
1.6.4พุ่งแหลน
1.6.5กระโดดไกล
1.6.6กระโดดสูง
1.6.7กระโดดค้ำ
1.6.8เขย่งก้าวกระโดด
ประเภทรวม บุคคลหญิง
1.7.1สัตตกรีฑา
ประเภทรวม บุคคลหญิง
1.8.1วิ่งผลัด 4X100 เมตร
1.8.2วิ่งผลัด 4X400 เมตร