ชนิดกีฬาลีลาศ

ชนิดกีฬาลีลาศ


ประเภทการแข่งขัน

    10.1 Standard Class A (5จังหวะ) Waltz,Tango,Viennese Waltz,Slow Foctrot และ Quickstep

    10.2 Standard Class B (4จังหวะ) Waltz,Tango,Slow Foxtrot และ Quickstep

    10.3 Standard Class C (3จังหวะ) Waltz,Tango และ Quickstep

    10.4 Standard Class D (2จังหวะ) Waltz และTango

    10.5 Standard Class E - Beginner (1จังหวะ) Waltz

    10.6 Standard Class E – Beginner (1 จังหวะ) Tango

    10.7 Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) WaltZ

    10.8 Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Tango

    10.9 Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Viennese WaltZ

    10.10 Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Slow Foxfrot

    10.11 Standard Class E Single Dance (1จังหวะ) Quickstep    10.12 Latin American Class A (5จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble และ Jive

    10.13 Latin American Class B (4จังหวะ) Samba, Cha Cha Cha, Rumba และ Jive

    10.14 Latin American Class C (3จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba และ Jive

    10.15 Latin American Class D (2จังหวะ) Cha Cha Cha,Rumba

    10.16 Latin American Class E-Beginner (1จังหวะ) Cha Cha Cha

    10.17 Latin American Class E-Beginner (1 จังหวะ) Rumba

    10.18 Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Samba

    10.19 Latin American Class E Single Dance(1จังหวะ) Cha Cha Cha

    10.20 Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Rumba

    10.21 Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Poso Doble

    10.22 Latin American Class E Single Dance (1จังหวะ) Jive